Na těchto stránkách - Procvičování učiva na 1. stupni - naleznete utříděné odkazy na nejrůpznější typy procvičování. Odkazy jsou utřídené podle témat i podle ročníků. Obsahují i níže uvedené odkazy.

Procvičování - český jazyk

Nauka o slově

05.11.2010 22:07
Přehledy Významy slov - přehled k vytištění Cvičení Slova protikladná (opačného významu) 1. ...

Psaní u/ú/ů

10.10.2010 20:13
1. cvičení 2. cvičení 3. cvičení 4. cvičení 5. cvičení

Druhy vět

10.10.2010 20:12
Cirkus - urči druhy vět - oznamovací O, tázací T, rozkazovací R nebo přací P?
Záznamy: 13 - 15 ze 17
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Čtení