Na těchto stránkách - Procvičování učiva na 1. stupni - naleznete utříděné odkazy na nejrůpznější typy procvičování. Odkazy jsou utřídené podle témat i podle ročníků. Obsahují i níže uvedené odkazy.

Procvičování - český jazyk

Psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách

10.10.2010 20:12
Přehledy Pravopis pro tvrdých a měkkých souhláskách Dělení hlásek Cvičení 1. cvičení (3...

Párové souhlásky - souhlásky uvnitř a na konci slov

10.10.2010 20:10
Přehledy Párové souhlásky, psaní párových souhlásek Cvičení Doplňuj t/d, ť/ď; p/b; s/z, š/ž; ch/h,...
Záznamy: 16 - 17 ze 17
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Čtení