Projekt Voda je za námi

12.04.2016 14:05

Jak napovídá název projektu, celý dnešní den byl ve znamení vody. Úplně nejdřív jsme si o ní chvilku povídali - proč je důležitá pro život, kde všude ji v přírodě najdeme, k čemu ji potřebujeme a jak se o ni staráme. Povídání doplnil krátký film na interaktivce o vodě v přírodě. 

Následovaly pokusy s věcmi vyrobenými z různých materiálů a s přírodninami. Zjišťovali jsme, co plave a co se potápí. Každý z nás si vyzkoušel, zda se mu ve vodě rozvije složené papírové poupátko. Také jsme se naučili kouzlo se sklenicí plnou vody - když jsme ji přikrytou kouskem papíru nebo plastovou destičkou obrátili "vzhůru nohama", voda kupodivu vůbec nevytekla. Také jsme zkoušeli uplácat hrudu ze škrobu rozpuštěného ve vodě, ale jak jsme otevřeli dlaň, hruda okamžitě "roztála.

Po svačině jsme se vrhli na výtvarku. Pomocí anilínek a soli jsme si připravili vodní hladinu pro lodičky. Zatím,co moře, rybníky a jezera usychala na sušáku, učili jsme se s paní učitelkou skládat papírové lodičky. Některým z nás to moc nešlo. Nakonec jsme si je vyzdobili podle svého a vyfotografovali se s nimi. 

Fotografie.