DÚ na středu 31. května

30.05.2017 06:54

Dnes není úkol, užijte si hezké počasí.

Zítra KP z Čj.( vše neustále opakujeme a procvičujeme - abeceda, íčka, slova významem nadřazená, protikladná, souhlásky na konci slov, druhy vět, pravopis věty...)

ŽK mám u sebe, děti mají u sebe kontrolku z matematiky, prohlédněte si ji a vraťte zpět.