Keramický kroužek ve šk. roce 2016-17

07.09.2016 11:24

Stejně jako loni je zde nabídka keramického kroužku, který bude opět u nás ve škole pořádat paní Eva Kostková. Loni si děti vyrobily a odnesly spoustu pěkných výrobků a naučily se pracovat s hlínou.

 

Termíny5.10. 2.11.,7.12. , 18.1., 8.2., 15.3. 12.4., 3.5., 8.6. (středy)

 

Čas: 1. skupina 12.35 - 13.35

        2. skupina 13.40 - 14.40

Cena: 220 Kč za pololetí

          440 Kč za rok

 

Můžete uhradit na keramickém kroužku nebo zaslat na účet.

Číslo účtu: 186095692, kód banky 0600, variabilní symbol 412

Do popisu příkazce nebo poznámky napište prosím jméno a příjmení dítěte.

Úhrada do 14.10.2015 za 1. pololetí

           do 29.2.2016 za 2. pololetí

 

Kontakt: Eva Kostková, tel.č. 731 164 282, ekostkova@seznam.cz 

Pokud byste měli zájem, dám dětem přihlášku.