Tělocvik venku

03.01.2017 07:21

Pokud bude počasí stále přát, šli bychom ve čtvrtek při tělocviku ven. Děti by měly mít vhodné ZIMNÍ OBLEČENÍ (zimní boty,  oteplovačky, příp. kombinéza, čepice, šála, rukavice).

Kdo chce může si vzít sáňkovací lopatu či igelit. Z bezpečnostních důvodů boby ani sáňky neberte. Děti, které neodchází po obědě domů, by měly mít s sebou ještě náhradní suché oblečení.

V případě deště nebo silné oblevy, bude tělocvik v tělocvičně (nezapomeňte tedy cvičební úbory).

Děkuji za pochopení.