Úhrada pracovních sešitů a kopírování za 2. ročník

14.09.2016 11:20

Vážení rodiče,

žáci II. ročníku obdrželi tyto pracovní sešity v následujících cenových relacích:

Matematika 1.,2. díl (celkem 180 Kč), Počítáme zpaměti II. (35 Kč), Písanky 1., 2.díl (celkem 20 Kč), Český jazyk (60 Kč) a Prvouka (65 Kč).

Tyto pracovní sešity žáci škole nevrací.

Jednorázový příspěvek na přípravu pomůcek (např. kopírování, laminování, pomůcky na Vv, atd.) ve výši 200,- Kč/rok. 

Celková částka je 560 Kč. Z peněz zbylých z výletu dětem zaplatím 60 Kč (13 Kč ještě zbude), takže budu vybírat 500 Kč

Prosím o zaplacení této částky  do 21.10.2016.

Zítra budou mít děti tento lístek vlepený v ŽK - Jiná sdělení - prosím o podpis.