Nauka o slově

13.01.2019 21:40

Přehledy

Významy slov - přehled k vytištění

Cvičení

Slova protikladná (opačného významu)

1. cvičení - spojuj slova opačného významu, správnost si zkontroluješ kliknutím na tlačítko CHECK

2. cvičení

Slova souznačná (stejného nebo podobného významu)

1. cvičení - spojuj slova stejného nebo podobného významu, správnost si zkontroluješ kliknutím na tlačítko CHECK