Písmena M, L, S, P, T, J

26.10.2013 21:29

Písmena M, L, S, P, T, J

  • Písmeno M (5 cvičení) - rozlišování psací a tiskací; určování části slova, ve které hlásku slyšíme; vyber slabiku, na kterou slovo začíná; skládání slov se slabikou s M; věty se slabikami na M
  • Písmeno L  (5 cvičení) - rozlišování psací a tiskací; určování části slova, ve které hlásku slyšíme; vyber slabiku, na kterou slovo začíná; skládání slov se slabikami s M a L; věty se slabikami na M a L
  • Písmeno S (5 cvičení) - rozlišování psací a tiskací; určování části slova, ve které hlásku slyšíme; vyber slabiku, na kterou slovo začíná; skládání slov se slabikami s M, L a S; věty se slabikami na M, L a S
  • Písmeno P (5 cvičení) - rozlišování psací a tiskací; určování části slova, ve které hlásku slyšíme; vyber slabiku, na kterou slovo začíná; skládání slov se slabikami s L, S a P; věty se slabikami na M, L, S a P
  • Písmeno T (5 cvičení) - rozlišování psací a tiskací; určování části slova, ve které hlásku slyšíme; vyber slabiku, na kterou slovo začíná; skládání slov se slabikami s L, P a T; věty se slabikami na M, L, S, P a T
  • Písmeno J (5 cvičení) - rozlišování psací a tiskací; určování části slova, ve které hlásku slyšíme; vyber slabiku, na kterou slovo začíná; skládání slov se slabikami s M, L, T a J; věty se slabikami na M, L, S, P, T a J

Slabiky s M, L, S, P, T, J