Psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách

25.02.2019 20:12

Přehledy

Pravopis pro tvrdých a měkkých souhláskách

Dělení hlásek

Cvičení

1. cvičení (3 varianty)

2. cvičení

3. cvičení (i/y, u/ů/ú)

4. cvičení (i/y, u/ů/ú)