Lidé a čas - orientace v čase, jak žili lidé dříve

03.10.2010 09:42

 

Jak číst čas z hodin? - vysvětlení, jak na to

Kolik je hodin? - generátor pracovních listů

Nakresli správně ručičky hodin - generátor pracovních listů

Kalendář - popis jednotlivých ročních období, měsíce

Výborná cvičení pro orientaci v čase (hodiny, části dne, týden, měsíce, roční období)

Hry

Cesta z pravěkého obydlí do současnosti - velmi pěkná hra od Českého rozhlasu