Může se hodit

Odkazy na články na internetu

Výukové počítačové programy

Články zabývající se problematikou poruch učení

 • Dysgrafie - informace o poruše učení postihující psaní
 • Dyskalkulie - informace o poruše učení postihující matematické schopnosti a dovednosti
 • Dyslexie - informace o poruše učení postihující čtení
 • Dyslexie - text popisující metody čtení ke zlepšení dyslektických obtíží
 • Dysortografie - informace o poruše postihující pravopis
 • Obecné rady a doporučení rodičům pro práci s dětmi se specifickými poruchami učení
 • Péče o dítě s ADHD - poruchou pozornosti, chování a dítě hyperaktivní
 • Základní informace a rady rodičům dětí se specifickými vzdělávacími potřebami

Pro tablety a smartphony

Česká firma PMQ software nabízí spoustu velmi pěkných procvičovacích aplikací na platformě Android i iOS. Např. z obchodu GooglePlay je možné stáhnout demoverze, vyzkoušet a v případě zájmu zakoupit plnou verzi asi za 90 Kč.

 • Český jazyk – pravopis
 • Matematika – procvičování sčítání, odčítání , násobilky
 • Angličtina – nejrůznější okruhy slovíček
 • Abeceda – pro začínající čtenáře (seznámení s písmeny)
 • Matematika - začátek 1. třídy (číslice, počet…)