Týdenní plány

Učivo v 7. školním týdnu (15.10. - 19.10.)
 
ČESKÝ JAZYK - Věta, jak poznáme větu
UČ - str. 43 - 45
PS - str. 13
PÍS - str. 12 - 14
 
MATEMATIKA - sčítání a odčítání do 14 s přechodem přes desítku
Geometrie - tělesa
PS - str. 27 - 30, 80
 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Listnaté a jehličnaté stromy
UČ - 9 - 10
 
 
 
 
Učivo v 6. školním týdnu (8.10. - 12.10.)
 
ČESKÝ JAZYK - abeceda, věta - jak poznáme větu
UČ - str. 42 - 43
PS - str. 13
PÍS - str. 10, 11
 
MATEMATIKA - sčítání a odčítání do 13 s přechodem přes desítku
PS -  str. 22 - 26
 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Podzim - listnaté a jehličnaté stromy
UČ - str.
 
¨
Učivo v  5. školním týdnu (1.10. - 5.10.)
 
ČESKÝ JAZYK - abeceda
UČ - str. 38 - 41
PS - str. 10 - 12
 
 
MATEMATIKA - Počítání do 20 s přechodem přes desítku
PS - str. 17 - 22
 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Podzim - na procházce v lese
UČ - str- 8 - 9
 
Učivo ve 4. školním týdnu (24.9. - 27.9.) 
 
ČESKÝ JAZYK - abeceda
UČ - str. 35 - 37
PS - str. 8 - 9
PÍS - str. 6 - 7
 
MATEMATIKA - Počítání do 20 s přechodem přes desítku
PS - str. 14 - 17
 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT 
Dopravní prostředky, značky
UČ - str. 7
 
 
Učivo ve 3. školním týdnu (17.9. - 21.9.)
 
ČESKÝ JAZYK - abeceda
UČ - str. 32 - 34
PS - str. 8
PÍS - str. 3-5
 
MATEMATIKA - Geometrické tvary, přechod přes desítku - počítání do 11
PS - str. 10-13, 78
 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT 
Cesta do školy, dopravní prostředky
UČ - str. 6-7
 
 
Učivo v 2. školním týdnu (10.9. - 14.9.)
 
ĆESKÝ JAZYK - Opakování z 1. ročníku
UČ - str. 14 - 19
PS - str. 6-7
PÍS - str. 2-3
 
MATEMATIKA - Opakování počítání do 20
PS - str. 6-10
 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT - Naše škola, co děláme ve škole
 
 
 
Učivo v 1. školním týdnu (3.9. - 7.9.)
 
ČESKÝ JAZKYK - Opakování malých a velkých písmen
UČ - str. 7-13
PS - str. 4-5
PÍS - str. 1-2
 
MATEMATIKA - Opakování počítání do 20
PS - str. 4-6
 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT - Pravidla, Naše škola