Týdenní plány

Učivo v 15. školním týdnu (10.12. - 14.12.)
 
ČESKÝ JAZYK - slova
UČ - str. 69 - 73
PS - str. 21 - 22
PÍS - str. 26 - 27
 
MATEMATIKA - číselná řada 0-100, porovnávání čísel 0-100
PS - str. 57 - 60
 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Zima
UČ - str. 32 - 33
 
Učivo ve 14. školním týdnu (3.12. - 7.12.)
 
pondělí 3.12. a čtvrtek plavání 6.12.
středa 5.12. - Čertovské učení
pátek 7.12. - Divadlo MŠ a ZŠ Havlovice
 
 
Učivo ve 13. školním týdnu (26.11. - 30.11.)
 
ČESKÝ JAZYK - slova protikladná, synonyma
UČ - str. 66 - 68
PS - str. 19 - 21
PÍS - str. 24 - 26
 
MATEMATIKA - počítání se závorkami, desítky a jednotky do sta, řády
PS - str. 52 - 55, 85
 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Ovoce a zelenina
UČ - str. 22 - 23
 
 
Učivo ve 12. školním týdnu (19.11. - 23.11.)
 
ČESKÝ JAZYK - slova nadřazená, podřazená, souřadná
UČ - str. 69 - 73
PS - str. 17 - 19
PÍS - str. 22 - 23
 
MATEMATIKA - sčítání a odčítání desítek, geometrie - bod
PS - str. 48 - 51, 83
 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Ptáci stěhovaví a stálí, podzimní zahrada
UČ - str. 18 - 21
 
 
Učivo v 11. školním týdnu (12.11. - 16.11.)
 
 
ČESKÝ JAZYK - slovo, význam slova
UČ - str. 59 - 65
PS - str. 16 - 17
Pís - str. 19 - 20
 
MATEMATIKA - počítání do 100 po desítkách 
PS str. 45 - 48, 83
 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Savci v podzimním lese
UČ str. 16 - 17
 
Učivo v 10. školním týdnu (5.11. - 9.11.)
 
ČESKÝ JAZYK - věty - opakování
UČ - str. 52 - 58
PÍS - str. 18 - 19
 
MATEMATIKA - počítání do 20, pojmy sčítanec, součet, menšenec, menšitel, rozdíl, Geometrie - rýsování
PS - str- 39 - 44, 82
 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Podzimní les
UČ - str. 13 - 15
 
Učivo v 9. školním týdnu (31.10. - 2.11.)
 
ČESKÝ JAZYK - druhy vět
UČ - str. 49 - 51
PS - str. 15
PÍS - str 17
 
MATEMATIKA - počítání do 18 s přechodem
PS - str. 37 - 39
 
ČLOVĚK LA JEHO SVĚT
Opakování stromy a keře, houby
UČ - str. 12
 
 
Učivo v 8. školním týdnu (22.10. - 26.10.)
 
ČESKÝ JAZYK - Druhy vět
UČ - str.46 - 47
PS - str. 14
PÍS - str. 15 - 16
 
MATEMATIKA - počítání do 16 s přechodem
PS - str. 30 - 36
 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Stromy a keře v lese a u lesa
UČ - str. 10 -11
 
Učivo v 7. školním týdnu (15.10. - 19.10.)
 
ČESKÝ JAZYK - Věta, jak poznáme větu
UČ - str. 43 - 45
PS - str. 13
PÍS - str. 12 - 14
 
MATEMATIKA - sčítání a odčítání do 14 s přechodem přes desítku
Geometrie - tělesa
PS - str. 27 - 30, 80
 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Listnaté a jehličnaté stromy
UČ - 9 - 10
 
 
 
 
Učivo v 6. školním týdnu (8.10. - 12.10.)
 
ČESKÝ JAZYK - abeceda, věta - jak poznáme větu
UČ - str. 42 - 43
PS - str. 13
PÍS - str. 10, 11
 
MATEMATIKA - sčítání a odčítání do 13 s přechodem přes desítku
PS -  str. 22 - 26
 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Podzim - listnaté a jehličnaté stromy
UČ - str.
 
¨
Učivo v  5. školním týdnu (1.10. - 5.10.)
 
ČESKÝ JAZYK - abeceda
UČ - str. 38 - 41
PS - str. 10 - 12
 
 
MATEMATIKA - Počítání do 20 s přechodem přes desítku
PS - str. 17 - 22
 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Podzim - na procházce v lese
UČ - str- 8 - 9
 
Učivo ve 4. školním týdnu (24.9. - 27.9.) 
 
ČESKÝ JAZYK - abeceda
UČ - str. 35 - 37
PS - str. 8 - 9
PÍS - str. 6 - 7
 
MATEMATIKA - Počítání do 20 s přechodem přes desítku
PS - str. 14 - 17
 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT 
Dopravní prostředky, značky
UČ - str. 7
 
 
Učivo ve 3. školním týdnu (17.9. - 21.9.)
 
ČESKÝ JAZYK - abeceda
UČ - str. 32 - 34
PS - str. 8
PÍS - str. 3-5
 
MATEMATIKA - Geometrické tvary, přechod přes desítku - počítání do 11
PS - str. 10-13, 78
 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT 
Cesta do školy, dopravní prostředky
UČ - str. 6-7
 
 
Učivo v 2. školním týdnu (10.9. - 14.9.)
 
ĆESKÝ JAZYK - Opakování z 1. ročníku
UČ - str. 14 - 19
PS - str. 6-7
PÍS - str. 2-3
 
MATEMATIKA - Opakování počítání do 20
PS - str. 6-10
 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT - Naše škola, co děláme ve škole
 
 
 
Učivo v 1. školním týdnu (3.9. - 7.9.)
 
ČESKÝ JAZKYK - Opakování malých a velkých písmen
UČ - str. 7-13
PS - str. 4-5
PÍS - str. 1-2
 
MATEMATIKA - Opakování počítání do 20
PS - str. 4-6
 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT - Pravidla, Naše škola