Týdenní plány

Učivo ve 37. školním týdnu (20.5. - 24.5.)
 
ČESKÝ JAZYK - slova se skupinami bě, pě, vě, mě
UČ - str. 119 - 123
PS - str. 19 - 22
PÍS - str. 26 - 28
 
MATEMATIKA - násobky 4
PS - str. 58 - 61
 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Místo, kde žijeme, vesnice x město
UČ - str. 30-31
 
Učivo ve 36. školním týdnu (13.5. - 17.5.)
 
ČESKÝ JAZYK - slova se skupinami dě, tě, ně
UČ  - str. 115 - 118
PS - str. 16 - 18
PÍS - str.24 - 25
 
MATEMATIKA - násobky 4
PS - str.56 -57
 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Hospodářská zvířata
 
Učivo ve 35. školním týdnu (6.5. - 10.5.)
 
Učivo ve 34. školním týdnu (29.4. - 3.5.)
 
ČESKÝ JAZYK - párové souhlásky v/f, s/z, š/ž
UČ - str. 133 - 137
PS - str. 8 - 11
PÍS - 20 - 22
Pravopisné pětiminutovky - str.24
 
MATEMATIKA - násobky 2, 3
PS - str. 52 - 55
 
ČLOVĚL A JEHO SVĚT
Hospodářská zvířata
UČ - str. 52 - 55
 
Učivo ve 33. školním týdnu (23. - 26.4.)
 
ČESKÝ JAZYK - párové souhlásky d/t
UČ - str. 132 - 133
PS - str. 6 - 7
PÍS - str. 19 - 20
Pravopisné pětiminutovky - str. 14, 23
 
MATEMATIKA - násobky 2, 3
PS str. 50 - 51
 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Hospodářská zvířata a mláďata
 
Učivo ve 32. školním týdnu (15. - 17.4.)
 
ČESKÝ JAZYK - párové souhlásky p/b
UČ - str. 131 - 132
PS druhý díl - str. 4-5
PÍS - str. 17 - 18
Pravopisné pětiminutovky - str.14
 
MATEMATIKA - násobení a dělení 2
PS str. 46 - 49
 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Hospodářská zvířata
 
Učivo ve 31. školním týdnu (8.4. - 12.4.)
 
ČESKÝ JAZYK - procvičování tvrdých a měkkých slabik
PS - str. 46 - 50
PÍS - str. 14 - 16
Pravopisné pětiminutovky - str. 13
 
MATEMATIKA - dělení po částech
PS str. 42 - 45
 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Jaro
 
 
Učivo ve 30. školním týdnu (1.4. - 5.4.)
 
ČESKÝ JAZYK - procvičování tvrdých a měkkých slabik
PS - str. 44 - 46
PÍS - str. 12 - 14
Pravopisné pětiminutovky - str. 10 - 12
PL - tvrdé a měkké slabiky
 
MATEMATIKA - počítání do 100, násobky 2
PS - str. 36 - 41
 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Jaro, květiny na jaře
UČ - str. 46
 
 
 
Učivo ve 29. školním týdnu (25.3. - 29.3.)
 
ČESKÝ JAZYK -  procvičování tvrdých a měkkých slabik
UČ - str. 104 - 105
PS - str. 43
PÍS - str. 10 -11
Pravopisné pětiminutovky - str.9 - 10
PL - tvrdé a měkké slabiky
 
MATEMATIKA - příprava na násobení
PS str. 31 - 35
 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Opakování
Jaro - úvod
 
 
Učivo ve 28. školním týdnu (18.3. - 22.3.)
 
ČESKÝ JAZYK - procvičování tvrdých a měkkých slabik
UČ - str. 102 - 103
PS - str. 43
PÍS - str. 8 - 10
Pravopisné pětiminutovky - str. 8 - 9
PL - tvrdé a měkké slabiky
 
MATEMATIKA - sčítání a odčítání s přechodem přes základ 10
PS - str. 26 - 30, 73
 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Kalendář, hodiny 
UČ str. 42, 43
 
Učivo ve 27. školním týdnu (11.3. - 15.3.)
 
ČESKÝ JAZYK - tvrdé a měkké souhlásky
PL - měkké slabiky
PS - str. 41, 42
PÍS - str. 7
Pravopisné pětiminutovky - str. 7
 
MATEMATIKA - odčítání s přechodem přes základ deset
PS - str. 21 - 25
 
 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Měsíce. hodiny
UČ str. 40, 41
 
 
 
Učivo ve 26. školním týdnu (4.3. - 8.3.)
 
ČESKÝ JAZYK - tvrdé a měkké souhlsky
UČ - str. 97
PS - str. 40 - 41
PÍS - str. 6
PL - měkké slabiky
Pravopisné pětiminutovky - str. 6
 
MATEMATIKA - sčítání s přechodem přes základ deset
PS str. 16 - 20
 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Hodiny, části dne
PL
 
 
Učico ve 25. školním týdnu (25.2. - 1.3.)
 
ČESKÝ JAZYK - tvrdé souhlásky
UČ - str. 96
PS - str. 38, 39
PÍS - str. 4 - 6
PL - tvrdé souhlásky
Pravopisné pětiminutovky - str. 4 - 5
 
MATEMATIKA - sčítání s přechodem přes základ deset, opakování geomtrie
PS - str. 12 - 16, 72
 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Orientace v čase, části dne, kalendář
UČ - str. 40, 41
 
Učivo ve 24. školním týdnu (18.2. - 22.2.)
 
ČESKÝ JAZYK - kde píšeme i, í, y, ý, tvrdé souhlásky
UČ - str. 96
PS - str. 37
PÍS - str. 3
PL - tvrdé souhlásky
Pravopisné pětiminutovky - str. 2,3
 
MATEMATIKA - sčítání a odčítání dvojciferných čísel, sčítání s přechodem přes zádlad deset
PS - str. 8 - 13
 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Zdraví, zdravá výživa
UČ str. 39
 
Učivo ve 23. školním týdnu (4.2. - 8.2.)
 
ČESKÝ JAZYK - souhlásky, slabikotvorné r a l
UČ - str. 91 - 95
PS - str. 34 - 36
PÍS - 2.díl str.1 - 2
Pravopisné pětiminutovky - str. 1
 
MATEMATIKA - sčítání a odčítání dvojciferných čísel
PS - str.4 - 8, 71
 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Nemoc a úraz
UČ - str. 38
 
 
Učivo ve 22. školním týdnu (28.1. - 1.2.)
 
ČESKÝ JAZYK - procvičování u,ú,ů
UČ - str. 90 - 91
PS - str. 31 - 33
 
MATEMATIKA - sčítání a odčítání do 100. příklady typu 60-5,80-3
PS str. 74 - 77, 87
 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Dny prevence
 
 
 
Učivo ve 21. školním týdnu (21.1. - 25.1.)
 
ČESKÝ JAZYK - samohlásky, psaní ú,ů
UČ - str. 89 - 90
PS - str. 31
PÍS - dopsat 1. díl
 
MATEMATIKA - sčítání a odčítání do 100, příklady typu 65+5, 73+7
PS - str. 71 - 73
 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Zdraví - Naše tělo, Hygiena
 
Učivo ve 20. školním týdnu (14.1. - 18.1)
 
ČESKÝ JAZYK - slabika, dělení slov, hláska, písmeno
UČ - str. 78 - 89
PS - str. 27 - 29
PÍS - str. 29 - 31
 
MATEMATIKA - sčítání a odčítání do 100 bez přechodu, příklady typu 21+4, 43+6, 58-3 
PS- str. 66 - 70, 86
 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT 
Zdraví - Naše tělo
UČ - str. 36
 
Učivo v 19. školním týdnu (7.1. - 11.1.)
 
ČESKÝ JAZYK - opakování významu slov, uspořádání slov ve větě
UČ - str. 74 - 77
PS - str. 23 - 27
PÍS - str. 27 - 29
 
MATEMATIKA - sčítání a odčítání do 100, typ příkladu 20+4, 70+2, 36-6
PS -  str. 61 - 66
 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Opakování Zima
UČ str. 32 - 33
 
 
Učivo v 18. školním týdnu
 
Vánoční prázdniny
 
Učivo v 17. školním týdnu
Vánoční prázdniny
 
Učivo v 16. školním týdnu (17.12. - 21.12.)
 
Učivo v 15. školním týdnu (10.12. - 14.12.)
 
ČESKÝ JAZYK - slova
UČ - str. 69 - 73
PS - str. 21 - 22
PÍS - str. 26 - 27
 
MATEMATIKA - číselná řada 0-100, porovnávání čísel 0-100
PS - str. 57 - 60
 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Zima
UČ - str. 32 - 33
 
Učivo ve 14. školním týdnu (3.12. - 7.12.)
 
pondělí 3.12. a čtvrtek plavání 6.12.
středa 5.12. - Čertovské učení
pátek 7.12. - Divadlo MŠ a ZŠ Havlovice
 
 
Učivo ve 13. školním týdnu (26.11. - 30.11.)
 
ČESKÝ JAZYK - slova protikladná, synonyma
UČ - str. 66 - 68
PS - str. 19 - 21
PÍS - str. 24 - 26
 
MATEMATIKA - počítání se závorkami, desítky a jednotky do sta, řády
PS - str. 52 - 55, 85
 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Ovoce a zelenina
UČ - str. 22 - 23
 
 
Učivo ve 12. školním týdnu (19.11. - 23.11.)
 
ČESKÝ JAZYK - slova nadřazená, podřazená, souřadná
UČ - str. 69 - 73
PS - str. 17 - 19
PÍS - str. 22 - 23
 
MATEMATIKA - sčítání a odčítání desítek, geometrie - bod
PS - str. 48 - 51, 83
 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Ptáci stěhovaví a stálí, podzimní zahrada
UČ - str. 18 - 21
 
 
Učivo v 11. školním týdnu (12.11. - 16.11.)
 
 
ČESKÝ JAZYK - slovo, význam slova
UČ - str. 59 - 65
PS - str. 16 - 17
Pís - str. 19 - 20
 
MATEMATIKA - počítání do 100 po desítkách 
PS str. 45 - 48, 83
 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Savci v podzimním lese
UČ str. 16 - 17
 
Učivo v 10. školním týdnu (5.11. - 9.11.)
 
ČESKÝ JAZYK - věty - opakování
UČ - str. 52 - 58
PÍS - str. 18 - 19
 
MATEMATIKA - počítání do 20, pojmy sčítanec, součet, menšenec, menšitel, rozdíl, Geometrie - rýsování
PS - str- 39 - 44, 82
 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Podzimní les
UČ - str. 13 - 15
 
Učivo v 9. školním týdnu (31.10. - 2.11.)
 
ČESKÝ JAZYK - druhy vět
UČ - str. 49 - 51
PS - str. 15
PÍS - str 17
 
MATEMATIKA - počítání do 18 s přechodem
PS - str. 37 - 39
 
ČLOVĚK LA JEHO SVĚT
Opakování stromy a keře, houby
UČ - str. 12
 
 
Učivo v 8. školním týdnu (22.10. - 26.10.)
 
ČESKÝ JAZYK - Druhy vět
UČ - str.46 - 47
PS - str. 14
PÍS - str. 15 - 16
 
MATEMATIKA - počítání do 16 s přechodem
PS - str. 30 - 36
 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Stromy a keře v lese a u lesa
UČ - str. 10 -11
 
Učivo v 7. školním týdnu (15.10. - 19.10.)
 
ČESKÝ JAZYK - Věta, jak poznáme větu
UČ - str. 43 - 45
PS - str. 13
PÍS - str. 12 - 14
 
MATEMATIKA - sčítání a odčítání do 14 s přechodem přes desítku
Geometrie - tělesa
PS - str. 27 - 30, 80
 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Listnaté a jehličnaté stromy
UČ - 9 - 10
 
 
 
 
Učivo v 6. školním týdnu (8.10. - 12.10.)
 
ČESKÝ JAZYK - abeceda, věta - jak poznáme větu
UČ - str. 42 - 43
PS - str. 13
PÍS - str. 10, 11
 
MATEMATIKA - sčítání a odčítání do 13 s přechodem přes desítku
PS -  str. 22 - 26
 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Podzim - listnaté a jehličnaté stromy
UČ - str.
 
¨
Učivo v  5. školním týdnu (1.10. - 5.10.)
 
ČESKÝ JAZYK - abeceda
UČ - str. 38 - 41
PS - str. 10 - 12
 
 
MATEMATIKA - Počítání do 20 s přechodem přes desítku
PS - str. 17 - 22
 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
Podzim - na procházce v lese
UČ - str- 8 - 9
 
Učivo ve 4. školním týdnu (24.9. - 27.9.) 
 
ČESKÝ JAZYK - abeceda
UČ - str. 35 - 37
PS - str. 8 - 9
PÍS - str. 6 - 7
 
MATEMATIKA - Počítání do 20 s přechodem přes desítku
PS - str. 14 - 17
 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT 
Dopravní prostředky, značky
UČ - str. 7
 
 
Učivo ve 3. školním týdnu (17.9. - 21.9.)
 
ČESKÝ JAZYK - abeceda
UČ - str. 32 - 34
PS - str. 8
PÍS - str. 3-5
 
MATEMATIKA - Geometrické tvary, přechod přes desítku - počítání do 11
PS - str. 10-13, 78
 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT 
Cesta do školy, dopravní prostředky
UČ - str. 6-7
 
 
Učivo v 2. školním týdnu (10.9. - 14.9.)
 
ĆESKÝ JAZYK - Opakování z 1. ročníku
UČ - str. 14 - 19
PS - str. 6-7
PÍS - str. 2-3
 
MATEMATIKA - Opakování počítání do 20
PS - str. 6-10
 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT - Naše škola, co děláme ve škole
 
 
 
Učivo v 1. školním týdnu (3.9. - 7.9.)
 
ČESKÝ JAZKYK - Opakování malých a velkých písmen
UČ - str. 7-13
PS - str. 4-5
PÍS - str. 1-2
 
MATEMATIKA - Opakování počítání do 20
PS - str. 4-6
 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT - Pravidla, Naše škola