Opakování učiva pro 2. ročník

10.10.2010 20:10

Sčítání a odčítání v oboru čísel 0 - 100 /50 příkladů/ - ZDE