Párové souhlásky - souhlásky uvnitř a na konci slov

10.10.2010 20:10

Přehledy

Párové souhlásky, psaní párových souhlásek

Cvičení

Doplňuj t/d, ť/ď; p/b; s/z, š/ž; ch/h, f/v

Souhrnná cvičení: 1. cvičení, 2. cvičení

Křížovka