Procvičování čtení online

06.10.2013 19:57

Pro začínající čtenáře - přečti písmeno, slabiku, slovo a poslechni si, zda jsi přečetl správně

Procvičování českého jazyka online podle jednotlivých ročníků - pro 1. ročník obsahuje i jednoduché úkoly na kontrolu  porozumění čtení, doplňování chybějících písmen, procvičování dvojhlásek apod.