Rozvrh hodin 1. B

30.08.2017 14:15
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
PO ČJ M ČJ ČSP    
ÚT ČJ ČJS VV VV    
ST ČJ M TV TV ČJ  
ČT ČJ M ČJS VV    
ČJ M ČJ HV    


ČSP - Člověk a svět práce (pracovní vyučování) 
ČJS - Člověk a jeho svět (prvouka)

ČJ - Český jazyk

M - Matematika

VV - Výtvarná výchova

HV - Hudební výchova

TV - Tělesná výchova