Rozvrh hodin 2018/2019

29.08.2018 12:44
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
PO ČJ M ČJS ČJ    
ÚT TV TV ČJ M    
ST ČJ M ČJS ČJ HV  
ČT ČJ M VV VV ČJ  
ČJ M ČJ ČSP    


ČSP - Člověk a svět práce (pracovní vyučování) 
ČJS - Člověk a jeho svět (prvouka)

ČJ - Český jazyk

M - Matematika

VV - Výtvarná výchova

HV - Hudební výchova

TV - Tělesná výchova