Osnovy  povinných předmětů - 2. ročník

Český jazyk a literatura  PDF
Matematika  PDF
Člověk a jeho svět (Prvouka)  PDF
Hudební výchova  PDF
Výtvarná výchova + Člověk a svět práce  PDF
Tělesná výchova  PDF

 

Více informací o našem školním vzdělávacím programu Blahováček naleznete na webových stránkách naší školy - horní menu - sekce ŠVP Blahováček

https://zsbcupice.cz